Eltel solmi mittavan puitesopimuksen Carunan kanssa

Eltel ja Caruna solmivat toukokuun alussa puitesopimuksen Lounais-Suomen ja Satakunnan verkkoalueiden jakeluverkkojen käyttövarmuuden parantamisesta. Keski- ja pienjänniteverkkoon tehtävät parannukset suoritetaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Sopimuksen arvo on 40 miljoonaa euroa.

Raamisopimus koostuu useista erillisistä verkonparannushankkeista. Pääosin vanhoja ilmajohtoverkkoja muutetaan maakaapeliverkoiksi. Kaapeloinnin lisäksi verkkoon vaihdetaan pylväitä, lisätään automaatiota, asennetaan satoja muuntamoita ja jakokaappeja sekä muita teknisiä laitteita. Rakenteeltaan sopimus on aito KVR eli kokonaisvastuurakentaminen, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan Eltelin toimesta alusta loppuun ”avaimet käteen” periaatteella. 

- Sopimus on hyvä esimerkki sähkömarkkinoiden muutoksesta, tekemisemme rakentuu yhä enemmän isoista maakaapelointiprojekteista. Sopimus on myös merkittävä osoitus Carunan luottamuksesta Eltelin projektinjohto- ja maakaapelointiosaamiseen ja se on meille erittäin tärkeä, toimitusjohtaja Juha Luusua kertoo. 

Nyt tehtävillä investoinneilla Caruna haluaa taata asiakkailleen luotettavaa sähkönsaantia, sekä säävarmuutta.

- Järjestimme julkisen hankinnan kumppanin valinnassa. Valitsimme Eltelin kumppaniksemme sekä Eltelin kokonaistaloudellisuuden että toiminnan laadun vuoksi. Meille tärkeää oli myös Eltelin valmius tarjota asentajaresursseja suurhäiriötilanteissa, toimitusjohtaja Ari Koponen Carunasta kertoo. 

Työt tullaan käynnistämään suunnittelun osalta erittäin nopeasti.

Lisätietoja:
Eltel Networksin toimitusjohtaja Juha Luusua puh. 040-3113005

-------

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. 

Sähköverkkoa Carunalla on yhteensä noin 79 000 kilometriä eri puolilla Suomea. Carunalla on noin 20 prosentin markkinaosuus Suomen paikallisesta sähkönsiirrosta. 

Carunan omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).