Eltelin EBITA kasvoi 7.4 % vuonna 2012

Konsernin liikevaihto kasvoi 1 149 miljoonaan euroon. - Uusia markkinoita Iso-Britannian sähkönsiirtoverkoissa sekä tuulivoimassa ja rataliiketoiminnassa. - Toimintojen tehokkuutta vauhdittivat erikoistuminen ja parhaat käytännöt. - Eltelin Infranet-palvelujen kysyntä jatkuu vahvana.

Vahva kasvu jatkui jo toista vuotta ja johti konsernin ennätykselliseen 1 149 miljoonan euron liikevaihtoon. Johdonmukainen työ asiakkaiden kanssa sekä yrityksen jatkuva kehitystyö ovat auttaneet meitä pääsemään uusille markkinoille. Erikoistuneiden Infranet-palveluidemme kysyntä jatkuu vahvana, ja suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisin mielin”, sanoo Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne.

 Vuosi 2012 oli Eltelille jo toinen menestyksekäs vuosi. Liikevaihto ylsi 1 149 miljoonaan euroon. Kasvua oli 13,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (1 011). Kasvu oli orgaanista. Sekä sähkö- että tietoliikennesektorien luvut olivat vahvoja. Vuosina 2010-2012 liikevaihto kasvoi yhteensä 34 %. Vuonna 2012 EBITA sisältäen kertaluonteiset erät oli 44,9 miljoonaa euroa (41,8). Nousua oli 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa oli 8 495 henkilöä. Kasvua henkilöstömäärässä oli 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (8 064).

Menestystä markkinoilla - merkittäviä askelia toiminnan kehittämisessä

”Kuten liikevaihtomme osoittaa, Eltel on menestynyt hyvin asiakassuhteissaan, minkä merkitys tulevina vuosina korostuu entisestään. Pitkäaikainen yhteistyö suurimpiin asiakkaisiimme lukeutuvan TeliaSonera Ruotsin kanssa palkittiin uudella kaksivuotisella sopimuksella. Voimansiirtoliiketoimintamme tilauskanta on ennätyksellisen suuri, ja siihen sisältyy uusia sopimuksia useilla markkina-alueilla. Jakeluverkkoliiketoiminnalle vuosi 2012 oli paras vuosi kautta aikojen, ja se on hyvissä asemissa jatkamaan kasvuaan tulevina vuosina”, sanoo Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne.
 
”Toimintamme kehittämisessä olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota parhaiden käytäntöjen jakamiseen maiden välillä, mikä hyödyttää näin asiakkaitammekin. Prosessien yhtenäistäminen ja palvelutason mittausmenetelmien kehittäminen pysyvät vuonna 2013 edelleen painopistealueinamme. Eltel toimii useilla Euroopan markkinoilla, ja rajat ylittävä työvoimamme on tehokkaassa käytössä. Työturvallisuuden kehittäminen oli painopistealueemme vuonna 2012. Pääomapuolella olemme edelleen parantaneet prosessejamme nettokäyttöpääoman hallinnassa, mikä näkyy vuoden 2012 lopun likviditeetissä.”

Näkymät vuodelle 2013 pysyvät positiivisina

Eltelin palveluvalikoima on pitänyt pintansa talouden suhdanteissa ja vastaa yhteiskunnan rakennettuun ympäristöön kohdistuviin investointipaineisiin. ”Kaiken kaikkiaan katsomme varsin luottavaisesti vuoteen 2013. Useita tärkeitä asiakassopimuksia on jo saatu, ja olemme hankkineet uusia merkittäviä sopimuksia myös rataliiketoiminnassamme. Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme Euroopan johtavana Infranet-palveluyrityksenä. Markkinoiden ja asiakkaiden tarpeet tukevat tätä tavoitetta. Henkilöstömme on alan pätevintä, ja sillä on oikea asiakaspalveluasenne”, päättää Axel Hjärne.

Lisätietoja:

Axel Hjärne
President and CEO
Sähköposti:axel.hjärne@eltelnetworks.com 
           
Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
Puh. +358 40 311 4503
Sähköposti:hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com