Eltel sähkörataurakoitsijana Seinäjoki-Oulu-hankkeen Riippa-Eskola RU 2-urakassa

Eltel Networks Oy Rataverkot Suomi on allekirjoittanut sopimuksen Destia Oy:n kanssa Riippa-Eskola- RU 2 sähkörata- ja vaihteenlämmitysurakasta. Sopimus on Destian aliurakkasopimus ja toteutetaan suunnittele ja toteuta-urakkana vuosina 2013-2016.

Urakka osoittaa Eltelin vahvan osaamisen ja kokemuksen radan sähköistyksessä. Olemme erittäin tyytyväisiä hedelmälliseen yhteistyöhön Destian kanssa ja vahvaan luottamukseen laajan uuden urakan myötä. 

Lisätietoja:
Päivi Hakala
Liiketoimintajohtaja Rataverkot Suomi
puh. +358 40 311 2323

Yleistä hankkeesta:

Liikennevirasto on tehnyt sopimuksen Riippa-Eskola-osuuden kaksoisraiteen rakentamisesta Destia Oy:n kanssa. Urakan aikana peruskorjataan vanhaa ja rakennetaan uutta rataa noin 30 kilometrin matkalta. Urakan aikana rakennetaan uusia liikennepaikkoja, korvataan tasoristeyksiä eritasoliittymillä sekä uusitaan ja korjataan siltoja sekä rakennetaan huoltoteitä. Sähköistysjärjestelmä muutetaan kaksoisraiteen vaatimusten mukaiseksi. Urakan arvo on 85 miljoonaa euroa.


Kaksoisraide kasvattaa raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen. Tasoristeyksien poisto parantaa huomattavasti liikenneturvallisuutta. Henkilöjunat voivat kulkea tasoristeysten poistuessa junatyypistä riippuen 160–200 kilometrin tuntinopeudella.

Riippa-Eskola-kaksoisraiteen rakentaminen on osa Seinäjoki-Oulu-ratahanketta. 335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä ja se on osa Euroopan laajuista rautatieverkkoa (TEN). Koko hankkeen kustannusarvio on 860 M€.