Eltel raportoi jälleen ennätystuloksen vuonna 2012

Konsernin liikevaihto kasvoi orgaanisesti 14 % 1,149 miljoonaan euroon − Eltelin kilpailuasema vahvistui; uusia markkinoita Iso-Britanniassa ja tuulivoimassa − Eltelin Infranet-palvelujen kysyntä pysyy vahvana − Toimintojen tehokkuutta vauhdittivat erikoistuminen sekä parhaat käytännöt.

“Vahva kasvu jatkui jo toista vuotta ja johti konsernin ennätykselliseen 1,149 miljoonan euron liikevaihtoon. Johdonmukainen työ asiakkaiden kanssa ja määrätietoinen kehittäminen, auttoivat meitä voittamaan markkinaosuuksia. Erikoistuneiden Infranet-palvelujemme kysyntä pysyi vahvana ja tulevaisuus näyttää positiiviselta”, kommentoi Axel Hjärne, Eltel-konsernin toimitusjohtaja.

Eltel koki toisen menestyksekkään vuoden vuonna 2012. Liikevaihto ylsi 1.149 miljoonaan euroon, kasvua oli 13,6 % verrattuna edelliseen vuoteen (1,011). Kasvu oli orgaanista. Sekä sähkö että tele esittivät vahvoja lukuja. Liikevaihto kasvoi 34 % vuosina 2010−2012. Eltelin palvelutarjonta on osoittautunut erittäin joustavaksi vastoin yleistä taloudellista tilannetta ja kuvastaa yhteiskunnan kasvavia tarpeita investoida infrastruktuureihin. Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa oli 8495 henkilöä – kasvua oli 5.3 % verrattuna vuoteen 2011 (8064).

Menestystä markkinoilla – merkittäviä askelia toiminnan kehittämisessä

“Kuten liikevaihtomme osoittaa Eltel on menestynyt hyvin asiakassuhteissaan, minkä merkitys tulevina vuosina vain korostuu entisestään. Pitkäaikainen yhteistyö yhden suurimman asiakkaamme TeliaSonera Ruotsin kanssa, palkittiin uudella kaksivuotisella sopimuksella. Itse asiassa, olemme kasvattaneet viimeiset pari vuotta markkinaosuuttamme telesektorilla. Voimansiirtoliiketoimintamme raportoi ennätyksellisen korkean tilauskannan, johon sisältyy lukuisia voimansiirtohankkeita aivan uusilla markkina-alueilla. Sähkönjakelulle vuosi 2012 oli paras vuosi kautta aikojen ja se on hyvissä asemissa jatkamaan kasvuaan tulevina vuosina”, sanoo Axel Hjärne, toimitusjohtaja, Eltel-konserni.

“Toimintamme kehittämisessä olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen Eltel-maiden välillä ja näin hyödyttämään myöskin asiakkaitamme. Prosessien harmonisointi ja palvelutason mittausmenetelmien kehittäminen pysyvät painopistealueinamme edelleen vuonna 2013. Rajat ylittävää työvoimaamme on hyödynnetty menestyksekkäästi, johtuen Eltelin läsnäolosta useilla Euroopan markkinoilla. Puola ja Baltian maat ovat tärkeitä lähteitä kilpailukykyisten resurssien takaamiseksi esimerkiksi Norjan, Saksan tai Iso-Britannian tarpeisiin. Työturvallisuuden kehittäminen oli painopistealueemme vuonna 2012. Pääomapuolella olemme edelleen parantaneet prosessejamme nettokäyttöpääoman hallinnassa ja tämä näkyy vuoden 2012 likvidissä.”

Näkymät vuodelle 2013 pysyvät positiivisina

“Kaiken kaikkiaan, katsomme varsin luottavaisesti vuoteen 2013. Useita tärkeitä asiakassopimuksia on jo saatu ja tulemme voittamaan uusia. Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme Euroopan johtavana Infranet-palveluyrityksenä ja voimme nähdä, että markkinoiden ja asiakkaiden tarpeet tukevat tätä tavoitetta. Henkilöstömme on alan pätevintä ja sillä on oikea asenne palvella asiakkaillemme”, päättää Axel Hjärne.

Lisätietoja:

Axel Hjärne, President and CEO, Eltel Group
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group
Puh. +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com