Eltel-konserni jatkoi vahvasti kolmannella vuosineljänneksellä 2013

Liikevaihto kasvoi 2,1% edellisvuoden (294,7) vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 300,9 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun myynti jäi 1,6% alle vertailujakson ollen yhteensä 806,5 miljoonaa. Henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 8641 (8677).

Vahvaa tuloksentekoa huhti-syyskuu 2013

Edelliseen vuoteen verrattuna Eltel oli huhti-syyskuussa hyvin tavoitteessa hiukan hiljaisemman ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

”Vuoden ensimmäinen neljännes meni hiukan alle 2012 vuoden lukujen. Vahvan toiminnan johdosta niin toisella kuin kolmannellakin neljänneksellä, olemme tänä vuonna hyvin lähellä vuoden 2012 myyntilukuja. Tuloksen valossa olemme selvästi edellä edellisvuotta. Olemme myös hyvässä vauhdissa koko vuoden 2013 budjetin kanssa”, Axel Hjärne, Eltel konsernin toimitusjohtaja kertoo.

"Eltelin tarjoamat erikoistuneet palvelut, infrastruktuuriala millä palvelemme, ja maat joissa toimimme, ovat jälleen antaneet hyvän pohjan liiketoiminnallemme. Tilauskantamme on kehittynyt hyvin vuoden aikana, ja olemme solmineet useita merkittäviä sopimuksia. Kun tarkastellaan kuutta eri liiketoimintaamme sähkön, televiestinnän ja liikenteen aloilla, olemme iloisia huomatessamme, että niillä kaikilla menee paremmin tai ne ovat ainakin samalla hyvällä tasolla kuin 2012."

"Systemaattinen sisäisten prosessien kehitys, jota kutsumme Eltel Wayksi, on huomattu asiakkaissa ja tämä on auttanut meitä parantamaan suoritustasoamme koko Infranet-sektorilla", Hjärne jatkaa.

Elokuussa Eltel myi Avaya ja Aastra – osat liiketoiminnastaan NetDesignille, Tanskan operaattori TDC:n tytäryhtiölle. Kaupan myötä 39 henkilöä siirtyi ostajan yritykseen.

Vahvaa tulosta energia- ja liikennesektoreilla

Mielenkiintoisin kehitys liittyy meidän edistykseemme Rataverkot-sektorilla. Norjassa vahvistui 20 miljoonan euron kauppa, joka jatkui Ruotsissa 17 miljoonan sopimuksilla rata- ja raitiotieverkkoihin, sekä Suomessa rataverkkoihin liittyvällä sopimuksella. Huoltosopimuksemme Suomessa on saanut tunnustusta myös rautatieoperaattorin taholta. Liikennesektorilla Eltel on monivuotinen sopimuspartneri Ruotsin lentokenttäviranomaisen kanssa, saaden jälleen kolmen vuoden sopimuksen, kolmen vuoden lisäoptioilla. Sopimus on vuositasolla useita miljoonia euroja.

Voimansiirron liiketoiminta palasi Norjaan tehtyään 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Statnettin kanssa. Kesällä tehtiin myös Sveska Kraftnätin kanssa19 miljoonan euron arvoinen sopimus.

Voimansiirron liiketoiminta on hyvässä asemassa myös kasvavalla Afrikan markkinalla. Vuosikymmenten kokemus on ollut avain voitettuihin sähköistysprojekteihin. Näihin kuuluu mm. kaksi, yhteensä, noin 40 miljoonan arvoista sopimusta Tansanialaisen TANESCON kanssa. Olemme hyvin iloisia, että saamme edistää infrastruktuurin kehitystä Afrikassa, missä on vielä laajoja alueita ilman sähköä.

Erijännitteisten siirtoverkkojen lisäksi asennamme sähköasemia ja otamme käyttöön kontrollihuoneita viestintäratkaisuineen. Yhdistäen pohjoismaisen erinomaisen projektin hallinnan, paikallisen alihankinnan hoitaessa työt, nostamme Afrikan yritysten osaamistasoa. Muut uudet sopimukset ovat viimeisessä vaiheessa rahoitussopimusten kanssa sekä Mosambikissa että Sambiassa. Tulemme pian julkistamaan suurimman yksittäisen sopimuksen Eltelin historiassa, Hjärne jatkaa.

Sähkönjakelussa Eltel voitti uutta liiketoimintaa Vattenfall Ruotsilta kolmivuotisella huoltosopimuksella ja projektin toteutuksella. Vuositasolla sopimus on 10 miljoonaa euroa.

Smart metering -liiketoiminta sulautettiin Sähkönjakelun liiketoimintaan kesällä, jotta saataisiin synergiaetuja asiakasrajapintoihin ja suunnittelu- sekä asentajatiimeihin. Eltel on juuri saanut päätökseen 600 000 mittaria käsittäneen mittarinvaihtourakan Suomessa. Asiakas Fortum antoi erinomaisen palautteen onnistuneesta projektista. Eltel nyt asentanut yhteensä noin 3,5 miljoonaa etäluettavaa älymittaria, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Televiestinnässä isot sopimukset johtavien teleoperaattoreiden kanssa turvasivat tulovirran jatkuvuuden. Kuten tiedämme, Telesektori ei kasva, mutta volyymit ja töiden vaihtelevuus, ja vaadittava osaaminen jatkuvassa teknologiakehityksessä, palvelukonsepteissa ja liiketoimintamalleissa on hyvä tehostaja ja vertailukohta koko yrityksen kehitykselle.

2014 vuoden näkymät

Tärkeintä on nyt varmistaa hyvä loppuvuosi 2013. Ensimmäinen indikaatio lokakuusta on hyvä ja normaalisti vuoden viimeinen neljännes on meille kiireistä aikaa. Uskomme pääsevämme kuluvana vuonna budjettiin, mikä tarkoittaa, että teemme parhaan vuoden Eltelin historiassa.

Tänä vuonna esittelimme uuden tavat mitata suoritusta toimitusprosesseissamme ja se on vienyt eteenpäin parhaita käytäntöjä läpi organisaation tai maantieteellisten rajojen.

Suurimmille asiakkaillemme tehty tutkimus osoitti että laatu, toimitusten varmuus, ja joustavuus ovat eniten arvostetut kriteerit toimittajan valinnassa. Nämä ovat olleet Eltelin strategian keskiössä ja kokonaisuudessa me päihitämme meidän kilpailijamme.

Tilauskantamme on nyt hyvä ja olemme optimistisia vuodesta 2014. Pääsemme aloittamaan hyvistä asemista ja suuria mielenkiintoisia kehitysvaiheita on tulossa liittyen infranetteihin. Jännittäviä aloitteita on tehty päättäjien, investoijien ja operaattoreiden taholta. Tämä on dynaaminen ala ja Eltel on dynaaminen partneri verkon omistajille ja operaattoreille. Meidän työtekijöitämme pitää kiittää tästä ihmeellisestä edistyksestä vuonna 2013. Meidän työmme jatkuu ja tulemme uusien aloitteiden kanssa esiin vuonna 2014, Hjärne lopettaa.

Lisätietoja,
Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
+358 40 311 4503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com