Eltel esittäytyi Berliinin Energia-seminaarissa

Eltel osallistui muiden johtavien teknologiayritysten kanssa saksalais-suomalaisen kauppakamarin järjestämään Berliinin Energia-seminaariin. Seminaarin teemana oli Älykkäät energiaratkaisut älykkäälle Euroopalle. Saksa on ollut paljon esillä uuden uusiutuvaan energiaan pohjautuvan energiapolitiikkansa – Energiewenden (suom. energiakäänne) kanssa. Sen tuloksena koko energiateollisuuden näkymät ovat muuttuneet.

Kaikkiaan 120 seminaariosallistujaa oli kuulemassa korkean tason esityksiä ministeri Alexander Stubbilta, Saksan talous- ja teknologiaministeriön valtiosihteeri Stefan Kapfereriltä, sekä muilta päättäjiltä ja teollisuuden edustajilta. Eltel piti esityksensä yhdessä Elenia Oy:n kanssa.

Fredrik Menander, Eltelin Voimansiirtoliiketoiminnan johtaja puhui voimansiirto- ja sähkönjakeluverkkoihin kohdistuvista lähitulevaisuuden investointitarpeista, joita aiheuttavat pääasiassa ikääntyvät verkot, verkon käyttövarmuuden ja luotettavuuden turvaaminen, sekä yhteydet uusiutuviin energialähteisiin ja älykkäisiin verkkoihin.  

Menander toi esiin verkkoihin liittyviä haasteita, joita aiheuttavat muuttuvat säädökset, osaamisen ylläpitäminen, työvoiman saanti, palvelutason vaatimukset ja teknologiamuutos. Energiapolitiikan kansainvälistyessä myös energiamarkkinat ja kilpailu investointiprojekteista on muuttunut kansainväliseksi. Lopuksi Menander esitteli 16 suurinta Eltelin Pohjoismaissa suorittamaa etäluettavien sähkömittareiden asennusprojektia.

Jorma Myllymäki, Elenian verkkoliiketoiminnan johtaja, esitteli älykkään verkkoratkaisun käyttöönottohankkeen sähköyhtiössä. Myllymäen mukaan Elenia oli ensimmäinen sähköyhtiö, jossa otettiin käyttöön pienjänniteverkon asiakkaille asennetut älykkäät etäluettavat sähkömittarit vuosina 2005-2008. Mobiilipalvelut, pienimuotoinen tuotanto ja säävarma sähköverkko ovat seuraavia askelia älykkään sähköverkon kehittämisessä Elenialla.

Eltel Saksan maajohtaja Uwe Kaltenborn toi fokuksen Saksaan ja maan infrastruktuurin kehitykseen. Kaltenbornin mukaan kaikkiaan neljännes, eli 8500 km 380- ja 220kV sähkön siirtoverkoista on rakennettava, saneerattava tai kunnostettava. Siirtoverkkoon tarvittavien investointien määrä lähivuosina tulee olemaan yhteensä noin neljä (4) miljardia euroa. Voimansiirtoverkkoihin liittyviä projekteja on vahvistettu jo 36,  mutta monet niistä ovat tällä hetkellä myöhässä lupa-asioiden pitkittäessä prosesseja, Kaltenborn kertoi.  

Uusi energiapolitiikka tarkoittaa kovenevia vaatimuksia myös jakeluverkkoyhtiöille. Arvioitu jakeluverkkoihin kohdistuva investointitarve vuoteen 2030 mennessä on Saksassa 25 miljardia euroa verkkoihin ja seitsemän (7) miljardia älykkäisiin sähköverkkoihin.

Lisätietoja:

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Konserni
puh. 040 - 311 4503