Muutos Eltelin voimansiirron liiketoimintayksikössä

Palveltuaan 10 vuotta Eltelin voimansiirron johtajana Martin Dahlgren on päättänyt jättää tehtävän ja tehdä tilaa seuraajalleen. Fredrik Menander, tällä hetkellä vastuussa Voimansiirron kansainvälisestä yksiköstä, ottaa vastuulleen koko liiketoimintayksikön johtajuuden tulevan kesän aikana. Lars Hammarstedt on nimitetty samalla Fredrik Menanderin vapaaksi jättämään positioon.

 

Fredrik Menander aloittaa Eltelin voimansiirron liiketoimintayksikön johtajana 1.6.2012. Tehtävän jättävä Martin Dahlgren jatkaa Eltelillä vuoden 2012 loppuun saakka varmistaen näin tehtävän sujuvan siirron seuraajalleen. Menanderista tulee samalla Eltel-konsernin johtoryhmän jäsen ja hän raportoi uudessa tehtävässään konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärnelle.

Fredrik Menander kommentoi uutta tehtäväänsä seuraavasti: “odotan todella innolla uusia haasteita voimansiirron johtajana. Eltelillä on hyvin vahva asema nykyisillä markkinoilla ja olemme parhaillaan etabloitumassa myöskin uusiin maihin. Meillä on hyvä tilauskanta ja paljon tehtävää vuoden 2011 sekä tämän vuoden alussa voittamissamme projekteissa.”

Menander siirtyi Eltelille 2007 palveltuaan sitä ennen voimansiirron liiketoiminnassa ABB:llä.

Lars Hammarstedt siirtyy 1.6.2012 vastaamaan Fredrik Menanderin nykyisestä positiosta Transmission International –yksiköstä, jonka vastuulla on liiketoiminta ns. vientimarkkinoilla. Hän siirtyi Eltelille 2011 ja hänellä on pitkäaikainen kokemus voimansiirron kansainvälisestä myynnistä työskennellen useita vuosia myöskin ulkomailla.

Martin Dahlgren kommentoi uraansa seuraavasti: “Olen työskennellyt voimansiirron parissa koko ammattiurani ajan ja toiminut Eltel Networks TE AB:n toimitusjohtajana yli 20 vuotta. Tämä on ollut hyvin virikkeellistä aikaa minulle monine mielenkiintoisine haasteineen ja olen iloinen, että minulla on ollut mahdollisuus osallistua Eltelin merkittävään kehittymiseen tänä aikana. Kuitenkin kaikilla matkoilla on määränpäänsä ja nyt on seuraajan aika ottaa ohjakset käsiinsä uusine ideoineen ja tavoitteineen.”

Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne kommentoi muutosta seuraavasti: “johdettuaan Eltelin voimansiirron liiketoimintayksikköä monien vuosien ajan Martin on nyt tehnyt henkilökohtaisen päätöksensä. Martin ei ole ainoastaan ollut merkittävässä roolissa voimansiirron menestyksen rakentamisessa vaan myöskin myötävaikuttanut merkittävällä tavalla koko Eltelin menestykseen. Voimansiirron liiketoimintamme on tänään johtava tekijä Euroopan markkinoilla sekä erittäin menestyksekäs projekteissa kehittyvillä markkinoilla. Samalla olemme vakuuttuneita, että Fredrik Menander on hyvin valmistautunut uuteen tehtäväänsä ja tulee jatkamaan liiketoiminnan positiivista kehittämistä myöskin tulevaisuudessa. Haluan esittää Martinille vilpittömät kiitokseni hänen panoksestaan ja sitoutumisestaan Elteliin kaikkien näiden vuosien aikana”.

Lisätietoja: Axel Hjärne, toimitusjohtaja Eltel Group Oy