Eltel vahvisti asemaansa ja tulostaan 2011

Konsernin myynti kasvoi 18 % rikkoen 1 miljardin euron rajan. Kannattavuus parani kaikilla mittareilla. Näkymä vuodelle 2012 positiivinen.“2011 oli jälleen menestyksekäs vuosi Eltelille. Konserni eteni uusille markkinoille ja työntekijöidemme hyvän panoksen ansiosta voitimme uusia asiakassopimuksia sekä paransimme operatiivista tehokkuutta ja kassapositiotamme”, kertoo Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne.

Markkinat, joilla Eltel operoi jatkoivat vahvaa elpymistään vuoden 2011 ajan. Eltelin liikevaihto kasvoi 18 % verrattuna edellisvuoteen ja päätyi 1011,4 miljoonaan euroon (856,4). Liikevaihdon kasvu saavutettiin orgaanisesti ja siihen myötävaikuttivat useimmat konsernin maantieteelliset alueet. Operatiivinen tulos oli 46,2 miljoonaa euroa (43,1).

Operatiivinen kassavirta (ennen rahoituskuluja ja veroja) kasvoi vahvasti 54,0 miljoonaan euroon (20,0) parantuneen operatiivisen tuloksen ja pienentyneen nettokäyttöpääoman seurauksena. Konserninlaajuinen pääomatehokkuuden parantamisohjelma, joka aloitettiin 2010, myötävaikutti nettokäyttöpääoman alenemiseen 8,8 miljoonalla eurolla (23 %) vuoden lopulla myynnin vahvasta kasvusta huolimatta. Käytettävissä olevat likvidit varat olivat vuoden lopulla 72,4 miljoonaa euroa (59,5).

Määrätietoinen kehittäminen jatkuu

“Eltel on toteuttanut viime vuosina merkittäviä rakenteellisia parannuksia ja tämä on auttanut tuloskehitystämme käytännöllisesti katsoen kaikissa kysyntätilanteissa. Yksi viimeisimmistä muutoksistamme on ollut koko konsernin organisointi kuuteen erikoistuneeseen liiketoimintayksikköön. Nämä pitävät sisällään tarjontamme sekä sähkö- että televiestinnän sektoreilla. Henkilöstömme työskentelee erikoistuneessa organisaatiossa, jossa työntekijän itsenäinen toiminta on tärkeässä roolissa. Kyky tehdä oikeita ratkaisuja kentällä on yksi Eltelin kilpailukyvyn vahvuuksista”, toteaa Hjärne.

Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 8064 henkeä edustaen 4 %:n lisäystä edellisvuodesta (7751). Operatiivisen tehokkuuden paranemisen myötä sekä hyvin suunnitellun alihankintatoiminnan tuloksena henkilöstön määrä kehittyi myönteisesti myynnin kasvuun nähden.

Eltelin strategisena tavoitteena on olla Euroopan johtava Infranet-palveluyritys sekä jatkaa konsernin taloudellisen tuloksen parantamista. Palvelumme ja kilpailukykymme ovat hyvällä tasolla, mikä muodostaa hyvän lähtökohdan systemaattiselle orgaaniselle kasvulle.Infranet tarkoittaa sähkön, televiestinnän sekä tietoteknologian innovatiivista yhdistämistä yhdeksi palveluratkaisuksi ja sen toimittamiseksi.

Näkymä vuodelle 2012 positiivinen

“Hyvä kysyntä, uusien tilausten voittaminen sekä verkkojen kunnostustyöt talvimyrskyjen jälkeen Pohjoismaissa ovat muutamia maininnan arvoisia tekijöitä myynnin kasvussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voimansiirtoliiketoiminta allekirjoitti voimalinjojen rakentamisprojektin aloitussopimuksen Ison Britannian kantaverkkoyhtiön kanssa maaliskuun lopulla. Tämän sopimuksen odotetaan jatkuvan seuraavan viiden vuoden ajan. Maanalainen kaapelointi on toinen alue, jossa investoinnit ovat kasvamassa. Televiestinnän puolella verkkojen kehittäminen 4G-teknologialla sekä kuituverkkoinvestoinnit ovat vallitsevia kysynnän ajureita.

Meidän ei kuitenkaan tule unohtaa, että toimimme kilpailluilla markkinoilla. Alamme yritysten kannattavuus vaihtelee suuresti Euroopassa. Eltel tulee jatkamaan yrityksen johtamiskäytäntöjen kehittämistä, Eltelin tapaa toimia (”Eltel Way”). Painopisteemme ja ensisijainen tavoitteemme on varmistaa, että työntekijämme ovat motivoituneita, heillä on tarvittavat taidot ja työkalut palvella asiakkaitamme. Uusi erikoistunut ja asiakastarpeet tunnistava organisaatiomme varmistaa hedelmällisen yhteistyön asiakkaidemme kanssa. Eltel on juuri niin hyvä kuin koko henkilöstömme yhdessä”, päättää Hjärne.

Lue täältä Eltel-konsernin vuosikertomus 2011

Lisätietoja Eltel-konsernista:
Axel Hjärne
President and CEO
E: axel.hjärne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
P: +358 40 311 4503
E: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com