Eltel lahjoittaa joulurahat Pelastakaa Lapset -järjestön ”Jonossa lapsuuteen” -joulukeräykseen

Eltel valitsi joulun hyväntekeväisyyskohteeksi Pelastakaa Lapset –järjestön “Jonossa lapsuuteen” –joulukeräyksen.

"Suomessa on noin 17 000 lasta, jotka eivät voi asua omien vanhempiensa luona. Monen lapsen huostaanotto ja perheen hajoaminen voitaisiin välttää, jos perheet saisivat apua ajoissa. Tukiperhetoiminta on yksi tapa auttaa perhettä jo ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet niin suuriksi, että lapset joudutaan ottamaan huostaan.”

Lue lisää asiasta: https://pelastakaalapset-fi.directo.fi/ajankohtaista/uutiset/?x22896=971954