Eltel-konsernin myynti ylitti miljardin euron maagisen rajan

Eltel-konsernin liikevaihto rikkoi miljardin euron rajan vuonna 2011. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Eltel on kehittynyt tunnetuksi palveluyhtiöksi, jonka kilpailukyky syntyy työntekijöiden motivaatiosta sekä huippupätevyydestä. Uusi, tuotepohjainen organisaatio sekä keskittyminen operationaaliseen tehokkuuteen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin vahvistavat Eltelin markkina-asemaa tulevaisuudessakin. Tätä tukee lisäksi lyhyen tähtäimen markkinatilanne joka näyttää hyvältä vuodelle 2012.

Vuoden 2011 nettomyynti, 1008 MEUR, on 18% suurempi kuin vuonna 2010. Tulos saavutettiin orgaanisen kasvun avulla  ja myynti kasvoivat useimmissa konsernin liiketoimintayksiköissä. Uudelle markkina-alueelle laajennuttiin vuoden lopulla, kun Englannin National Grid valitsi Eltelin yhdessä sen englantilaisen yhteistyökumppanin, Carillion plc:n kanssa yhdeksi viidestä toimittajasta viisivuotiseen investointiprojektiin. Näin ollen Englannista tulee kymmenes maa Euroopassa, johon Eltel jättää jalanjälkensä.

Eltelin määrätietoinen  halu rakentaa todellinen palveluyhtiö maksaa nyt itsensä takaisin. Tänä päivänä Eltelillä on hyvin strukturoitu ja yhtenäinen organisaatio, jossa on lähes 400 erikoistunutta kenttätiimiä. Hyvin koulutetut ja kokeneet työntekijät, joilla on perusteellista tietoa asiakasprosesseista, luovat asiakastyytyväisyyttä sekä arvoa asiakkaillemme. Operatiivista tehokkuutta kehitetään jatkuvasti ja Eltelin kilpailukyky kokonaisuudessaan on kasvanut viime vuosina. Kyky käyttää sisäisiä resursseja yli maanrajojen on noussut tärkeään asemaan, koska sen avulla pystytään vastaamaan muuttuviin paikallisiin tarpeisiin. Työntekijöiden määrä on noussut 4% ja näin ollen Eltelillä oli vuoden lopussa töissä yhteensä 8064 henkilöä.

Eltelin kymmenvuotisjuhlien kunniaksi järjestettiin tapahtumia sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Päätapahtuma järjestettiin Kööpenhaminassa, jossa maailman infrastruktuurihaasteista keskusteltiin operaattoreiden ja alan asiantuntijoiden kanssa. Tapahtumassa lanseerattiin myös Eltelin uusi brändi yhdessä Solution –kypärien ja Eltel – Boosting Infranet Quality –sloganin kanssa. Keskusteluissa tultiin siihen lopputulokseen, että verkkojen suunnittelun, hallinnan ja käytön nykyisissä toimintatavoissa on vielä paljon mahdollisuuksia tehostamiseen. Laaja kokemus, vahvat asiakassuhteet ja vakiintunut kenttäorganisaatio antavat Eltelille mahdollisuuden toimia aktiivisessa roolissa tässä kehityksessä.

Teknologiaan liittyvien ratkaisujen suhteen älykkäillä verkoilla (Smart Grids) tulee olemaan kasvava rooli tulevaisuudessa. Tällä tarkoitetaan älykkäitä ratkaisuja aina hajautetuista pienenergiatuotantoyksiköistä uusiutuviin energianlähteisiin,  laitteiden välisiin yhteyksiin ja sähköautoihin. Eltelillä on hyvät lähtöasemat johtuen pitkäaikaisesta kokemuksesta sekä sähkö- ja telekommunikaatioalalta että myös modernien IT –pohjaisten ratkaisujen hyödyntämisestä niin omissa toiminnoissa kuin asiakkaidenkin järjestelmissä. Eltelin palvelutarjoomaan kuuluvat mm. älykkäiden sähkömittarijärjestelmien toimitukset ja asennukset, sähköautojen latausverkkojen rakentaminen sekä tuulivoimaloiden asennukset sekä kytkemiset.

Strategian osalta Eltel tähtää kohti johtavaa asemaa Infranet –palveluissa Euroopassa. Toimintaprosessien ja henkilöstön kehittäminen ovat tärkeimpiä toimintoja seuraavien vuosien aikana.

Tarkempia lukuja julkaistaan sen jälkeen, kun tilinpäätös on valmis.

Eltel Group
Axel Hjärne
Konsernijohtaja