Eltel-konserni jatkaa vahvaa kehitystä vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

- Konsernin liikevaihto kasvoi 20 % - Asiakasuskollisuus hyvällä tasolla - Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan “Liiketoimintamme jatkoi hyvää kasvua vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tilausvolyymit sekä sähkön että telen liiketoiminnoissa ovat pysyneet korkealla tasolla verrattuna sekä vuoteen 2011 että budjettiimme 2012,” kertoo Eltel-konsernin toimitusjohtaja Axel Hjärne.

Maailman rahoitusmarkkinoiden epävarmuudet eivät ole juurikaan vaikuttaneet toistaiseksi niihin palvelusektoreihin, joilla Eltel toimii. Eltelin liikevaihto kasvoi 20 % verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen puoliskoon ollen  525,3 miljoonaa euroa (438,1). Liikevaihdon kasvu saavutettiin orgaanisesti konsernin useimpien liiketoimintojen ja maatieteellisten alueiden myötävaikutuksella. Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa 2012 oli 8610 osoittaen 8 % kasvua vuodesta 2011.

Eltelin palveluiden kysyntä pysyy korkealla tasolla

“Olemme hyvin tyytyväisiä edistykseemme vuonna 2012. Vuosi alkoi rankoilla myrskyillä Pohjoismaissa aiheuttaen vakavia tuhoja sähkön jakelussa ja viestintäyhteyksissä. Tiimimme kokemuksellaan, hyvillä asenteillaan ja erinomaisella yhteistyöllä asiakkaiden kanssa osoittivat jälleen kykymme palauttaa näiden kriittisten palveluiden saatavuus. Uusien tilausten suhteen aloitimme ensimmäiset rakennusprojektit Britannian National Grid –kantaverkkoyhtiön kanssa,  sekä jatkoimme vastaavanlaisten tilausten kirjaamista Suomessa, Puolassa ja Afrikassa. Raamisopimukset sähkönjakeluyhtiöiden sekä teleoperaattoreiden kanssa jatkuvat hyvällä volyymitasolla,” Hjärne toteaa.

 “Eltel jatkaa liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamista tavoitteena tulla Euroopan johtavaksi Infranet palveluyritykseksi. Olemme samanaikaisesti vahvistaneet taloudellista asemaamme kassaa ja käyttöpääomaa parantamalla. Saimme päätökseen liiketoimintojen ryhmittelyn kuuteen erikoistumisalueeseen ja sen ensimmäiset positiiviset vaikutukset ovat jo nähtävissä.”

Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan

“Sisäinen fokuksemme jatkuu hyödyntämällä Eltelin parhaita käytäntöjä. Ottamalla käyttöön koko osaamisemme sekä erikoistuneet toimintaprosessimme luomme asiakasarvoa ja parannamme henkilöstömme tyytyväisyyttä omaan työhönsä. Työturvallisuuden kehittämistä korostetaan edelleen vuonna 2012. Liiketoimintavolyymin odotamme jatkuvan korkeana myöskin vuoden toisella puoliskolla ja pyrimme myös pitämään kassatilanteen sekä kannattavuuden hyvällä tasolla,” Hjärne lupaa.

Lisätietoja:

Axel Hjärne
President and CEO
axel.hjärne@eltelnetworks.com 

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
+358 40 311 4503
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com