Eltel jatkaa vahvasti radan kunnossapidossa

Eltel ja Liikennevirasto allekirjoittivat 29.10.2012 viisivuotis-sopimukset Helsingin ja Tampereen käyttökeskusalueiden sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidoista. Sopimusten mukaisiin tehtäviin kuuluvat 24/7 varallaolo ja viankorjaukset, vauriokorjaukset, huolto- ja korjaustoiminnat sekä mahdolliset laitteiden uusimiset. Sopimuksissa on mukana täsmällisyyden kannustinjärjestelmä, joka perustuu junien myöhästymisminuutteihin. Lisäksi sopimuksissa on kahden vuoden optiot.

Ensi vuoden alusta Eltelin kunnossapitoalueeseen kuuluu valtaosa Suomen sähköistetyistä ratakilometreistä. Tampereen käyttökeskusalueella Eltel on toiminut kunnossapidossa jo viimeiset 5 vuotta ja uusi sopimus jatkaa alueella tehtyä hyvää työtä. Helsingin käyttökeskusalueen kunnossapitoalue on Eltelille uusi ja sen saaminen mukaan sopimukseen on osoitus Eltelin vahvasta ammattitaidosta ja asiakkaan tyytyväisyydestä yhteistyöhön ja työn laatuun.

Eltelillä on perinteet sähköradan rakentamisesta jo vuodesta 1966 ja kunnossapidosta vuodesta 2006. Liikennevirasto on Eltelin tärkeä asiakas, joka panostaa radan kunnossapidossa turvallisuuteen, junaliikenteen täsmällisyyteen ja radan toiminnan luotettavuuteen sekä tähtää päärataosuuksilla 220 km / nopeuteen. 

Samanaikaisesti kunnossapitosopimuksien kanssa allekirjoitettiin myös sopimus Tampereen ja Helsingin käyttökeskusalueiden käytönjohtajuuksista. Käytönjohtajuudella on tärkeä rooli radan sähköturvallisuuden varmistamisessa. Sopimuksen sisältöön kuuluu myös tärkeänä osana Eltelin osaamisen tuominen radan turvallisuusnäkökohtiin sekä turvallisuuden kehittämiseen.

Lisätietoja:
Samu Salo, päällikkö Turvalaite- ja telematiikkatyöt
Eltel Networks Oy
puh. 040- 311 2631