Eltel turvaa Ruotsin voimansiirtoa toteuttamalla tärkeän voimajohtourakan

Svenska Kraftnät ja Eltel Voimansiirto Ruotsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen 400 kV Stackbo – Hamra CL 33 voimanjohdon kahden osuuden rakentamisesta. Sopimukset ovat yhteisarvoltaan noin 16 miljoonaa euroa.

Urakat toteutetaan avaimet käteen periaatteella, sisältäen materiaalit sekä rakentamisen. Projektiin kuuluu kaksi erillistä 400 kV CL 33 voimajohto-osuutta, jotka yhdistävät Hamran ja Stackbon sähköasemat. Pituutta näillä osuuksilla on yhteensä 30 km.

Projekti voitettiin kansainvälisessä urakkakilpailussa ja tämä on selkeä osoitus siitä, että Eltel on säilyttänyt kilpailuasemansa Ruotsin voimansiirtomarkkinoilla. Urakoiden yhteisarvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Voimajohto rakennetaan Itä-Ruotsiin, Uppsalan ja Gävlen kaupunkien läheisyyteen. Johtoreitti kulkee herkkien Natura 2000 suojelualueiden läpi ja ylittää suuren Dal-joen, jonka usealle saarelle sijoitetaan voimajohtopylväitä.

Urakan toteutus aloitetaan syksyllä perustusten ja työmaateiden rakentamisella. Suurimmat rakennustyöt ajoittuvat kesälle 2012, jolloin myös vanha johto puretaan uuden tieltä. Sovittujen keskeytysaikataulujen noudattaminen on sopimuksen yksi tärkeimmistä kohdista. Uusi johto kytketään verkkoon elokuussa 2012.

Eltel käyttää projektin toteuttamiseen Voimansiirron asennustyöryhmiä Ruotsista ja Puolasta.

Lisätietoja:
Tapio Leskinen, puh. 040 311 3316, tapio.leskinen@eltelnetworks.com