Organisaatiomuutos – Sähkönjakeluverkot ja Kiinteät televerkot kansainvälisiksi liiketoimintayksiköiksi

Eltel siirtyy kokonaan tuotepohjaiseen organisaatiorakenteeseen. Sähkönjakeluverkot ja Kiinteät televerkot muuttuvat kansainvälisiksi liiketoimintayksiköiksi 1.1.2012 alkaen. Muut Eltelin liiketoiminnot on kansainvälisesti organisoitu jo aikaisemmin.

Juha Luusua on nimitetty johtajaksi sähkönjakeluverkkojen yksikköön. Luusua jatkaa myös tehtävissään Eltel Networks Oy:n  ja Eltel Networks Pohjoinen Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi Eltelin tytäryhtiöt Baltian maissa raportoivat edelleen Luusualle.

Kiinteiden televerkkojen liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Casimir Lindholm. Myös Lindholm jatkaa Ruotsin Eltel Networks Infranet AB:n toimitusjohtajana.

Tuotepohjaisesta organisaatiosta kilpailukykyä

Kokemusten perusteella Eltelissä on huomattu tuotepohjaisen organisaation olevan tehokkain tapa jakaa parhaita käytäntöjä eri maiden välillä. Hyödyntämällä synergioita pyrimme  varmistamaan kilpailukykyisen ja entistäkin paremman palvelun asiakkaillemme. Eltelin tavoitteena on tulla johtavaksi palveluntarjoajaksi omilla liiketoiminta-alueillaan. 

Axel Hjärne
toimitusjohtaja
Eltel-konserni