Eltel Networksille TDC:n kuituverkkojen rakentaminen Tanskassa

TDC ulkoistaa kuituverkkojensa rakentamisen konsortiolle nimeltään Fiber & Anlæg I/S. Osana tätä, 1.12.2011 voimaan tulevaa, sopimusta siirtyy TDC:ltä 157 henkilöä konsortion pääpartnerille Tanskan Eltel Networksille. Eltelistä tulee näin Tanskan suurin toimija kuituverkko-infrastruktuurin rakentajana.

Parempi asiakastyytyväisyys, lyhyemmät toimitusajat sekä alhaisemmat kustannukset ovat konsortion, Fiber & Anlaeg I/S, tärkeimmät tavoitteet sen ottaessa vastuun 1.12.2011 alkaen TDC:n kuituverkkoista. Eltel Networks on yksi kolmesta konsortio-partnerista ja sen organisaatioon siirtyy TDC:ltä 157 teknistä henkilöä, huolehtimaan TDC:n kunnianhimoisista kuituverkkojen rakentamistavoitteista.

Resurssien mobilisointi ongelmatilanteissa
"Tämä on suuri saavutus Eltelille. TDC:n antaessa meille vastuun kuituverkkojensa rakentamisesta, he voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa Eltelin huolehtiessa oikea-aikaisista asennuksista sekä tehokkaasta vikakorjauksesta", sanoo Sonny Nielsen, Tanskan Eltel Networksin toimitusjohtaja.
"Lisäksi sopimus tuo mukanaan lisää joustavuutta sekä TDC:lle että meille. Ongelmatilanteissa voimme mobilisoida lisää Eltelin osaavia asentajia ja vastaavasti 157 uutta kollegaamme voivat suorittaa samanlaisia palveluita muille asiakkaillemme ja tällä tavoin vahvistaa kokonaisresurssejamme", hän lisää.

Kokemus laajoista kumppanuuksista
Eltel Networks Tanska on perustamisestaan v. 2005 lähtien kehittänyt älykkäitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka mahdollistavat älykkäät ja tehokkaat ratkaisut sekä asiakkaille että loppukäyttäjille.
"Meillä on pitkät perinteet yhteistyöstä johtavien pohjoismaisten ja eurooppalaisten teleoperaattoreiden sekä verkkoyhtiöiden kanssa. Eltelillä on myös laaja kokemus henkilöstön vastaanottamisesta operaattoreiden ulkoistaessa palveluitaan, kuten tässäkin sopimuksessa tapahtuu. Siksi olen vakuuttunut, että uuden henkilöstön siirtyminen Eltelille tapahtuu ongelmitta", sanoo Sonny Nielsen.

Nopeaa viranomaishyväksyntää odottaen
Fiber & Anlaeg I/S konsortiossa, yhdessä Eltelin kanssa, ovat mukana myös Munck Forsyningsledninger ja Petri & Haugsted, joka tekee kuituasennusten maankaivut. Sopimus edellyttää vielä ennen voimaan astumistaan 1. joulukuuta 2011 Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Sekä TDC ja Fiber & Anlaeg I/S odottavat, että hyväksyntä saadaan viivytyksettä ja ilman huomautuksia.

Eltel lyhyesti
Eltel rakentaa, kytkee ja kehittää infraverkkoratkaisuja, jotka perustuvat sähkö-, tele- ja IT-tekniikoiden tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Eltel on erikoistunut näiden tekniikoiden yhdistämiseen uudeksi, älykkääksi nfrastruktuuriksi eli infraverkoksi, joka tehostaa yhteiskuntamme toimintoja.

Eltelin palveluksessa työskentelee 7 700 työntekijää, ja yhtiön liikevaihto on 856 miljoonaa euroa. Yhtiö on laajentanut toimintaansa Pohjoismaista Baltian maihin, Puolaan ja Saksaan. Tavoitteena on infraverkkotoimialan markkinajohtajuus Euroopassa.

Tanskan Eltelin henkilöstömäärä nousee uuden sopimuksen myötä noin 800 henkilöön.

Eltelin pääkonttori Tanskassa sijaitsee Glostrupissa ja maantieteellisesti sen toimipisteverkosto kattaa koko Tanskan.

Lisätietoja:
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group
Puh. 040 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com