Eltel Networks rakensi 400 kV voimajohdon Puolassa

Eltel Networks on saanut valmiiksi kahden virtapiirin 400 kV voimajohdon rakentamisurakan Puolassa. Asiakkaana oli Puolan kantaverkkoyhtiön (Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) tytäryhtiö Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. Uusi johto kulkee Kromolicestä Pątnówiin ja se on pituudeltaan 76 km. Urakkaan kuului myös vanhan 220 kV voimajohdon purkaminen. Projekti valmistui yhdessä vuodessa, joka on erittäin lyhyt aika tämänkaltaisten hankkeiden toteutukseen.

Urakka toimitettiin yhteistyössä usean eri yrityksen kanssa, Eltel Networks Olsztynin toimiessa konsortion johtajana. Toteutukseen osallistuivat lisäksi Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. Łódź ja Zakład Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Rzeszów Sp. z o.o. Hankeen tärkeimpinä alihankkijoita olivat Energoprojekt - Kraków SA, SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. sekä ELFEKO S.A. Gdynia.

Eltel Networks Olsztyn SA on toiminut lähes 50 vuoden ajan voimansiirtoalalla Puolassa. Nykyisin sen laaja-alaiseen palvelutarjontaan kuuluvat voimajohtojen sekä sähköasemien kokonaistoimitukset ja materiaalit sekä tietoliikenneverkon ylläpitopalvelut. Yhtiö on saavuttanut näiden vuosien aikana vahvan sekä tunnetun aseman energia-alalla. Sen henkilöstö osallistuu myös Eltel-konsernin voimansiirtoprojektien toteuttamiseen Puolan ulkopuolella.

Puolalainen yhtiö tuli vuonna 2003 osaksi kansainvälistä Eltel Networks -konsernia, joka on johtava Infranet-palvelujen tarjoaja fokuksenaan ensisijaisesti Pohjois- sekä Keski-Euroopan sähkö- ja televerkot.  Eltel-konserni on alansa edelläkävijä, joka on kehittänyt mm. verkkojen rakentamis-, kytkemis- ja ylläpitopalveluja (Build, Connect, Care) sekä tarjonnut verkon omistajille ja operaattoreille erilaisia ulkoistamisratkaisuja. Eltel Networks Olsztynin palveluksessa on nykyisin lähes 400 henkilöä. Eltel-konserniin kuuluvat yhtiöt työllistävät Puolassa yhteensä 2500 henkilöä.

Lisätietoja: 
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group
Puh. 040 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com