Eltel on julkaissut uuden brändin yhtä aikaa uusien ulkoisten nettisivujen kanssa

"Oltuamme 10 vuotta Infranet-palvelujen edelläkävijä ja johdettuamme ulkoistuksia Pohjoismaiden verkkoyhtiöissä ja operaattoreilla, on nyt oikea aika uudistaa brändiämme", sanoo Axel Hjärne, Eltel Groupin toimitusjohtaja. "Uusi Eltel brändi on esitettynä uusilla ulkoisilla verkkosivuillamme. Muutoksen ytimenä on kattaa ymmärrettävästi moninaiset Infranet tarpeet modernissa yhteiskunnassa. Palvelumme kattavat yksitoista eri asiakkuussektoria sähköstä teleliiketoimintaan ja tieverkoista viranomaisverkkoihin sekä viestintäratkaisuihin."

Osana uutta markkinastrategiaa Eltel on perustanut uusia kansainvälisiä liiketoimintayksiköitä. Niiden johtoon on nimetty seuraavat henkilöt:

  • Fredrik Häggström, Rataliiketoiminnan johtaja
  • Sonny Nielsen, Mobiililiiketoiminnan johtaja

Sonny Nielsen jatkaa samanaikaisesti Tanskan maajohtajana. Lisäksi hän johtaa AMM-liiketoimintayksikköä, kunnes uusi johtaja on valittu ja nimetty. Muita kansainvälisiä liiketoimintayksiköitä ovat Voimansiirto, Viranomaisverkot sekä Ilmailu ja lentokentät.

Eltel myös vahvistaa asemaansa älykkäiden sähköverkkopalvelujen kehittäjänä ja toimittajana. Janne Raatikainen toimii johtajana Eltelin Älykkäät sähköverkot -liiketoiminnassa. Eltel on parasta aikaa lanseeraamassa uusia palveluratkaisuja sähköasema- ja tuulivoimaliiketoimintaan sekä sähköautojen lataukseen. "Odotamme uusien liiketoiminta-alueiden olevan tulevaisuudessa iso osa myyntiämme", sanoo Axel Hjärne. Eltelillä on erittäin hyvä asema toimia yhdistävänä tekijänä sähkö-, tele- ja IT-liiketoiminnan välillä. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat ainutlaatuisia tällä alalla ja tavoitteenamme on olla ehdoton ykkönen näiden Infranet-palvelujen alueella."

Eltel on hiljattain sopinut uusia asiakkuussopimuksia tulevaisuuden kasvualoille. Yksi näistä sopimuksista on rataliiketoiminnan viiden vuoden sopimus Banedanmarkin kanssa. Eltel vastaa verkkolaitteiden käytöstä, ylläpidosta, neuvonnasta ja valvonnasta. Vain pari kuukautta aikaisemmin Eltel sitoi samantyylisen kolmivuotisen sopimuksen Swedish Transport Administratonin kanssa ICT laitosten ylläpidosta ja rakentamisesta läpi Ruotsin. Joulukuussa Eltel allekirjoitti sopimuksen tuulivoimaloiden pystyttämisestä Viroon. AMR:ssä Eltel aloittaa 500 000 mittarin vaihtotyöt Fortumille Suomessa. Lisäksi Eltel on allekirjoittanut uusia sopimuksia Ruotsin puolustusvoimien kanssa vuoden 2010 lopussa.