Fortumin kenttäpalvelutoimintoja Eltelille

Eltel Networks on mukana järjestelyssä, kun Fortum Distribution luopuu kenttäpalveluistaan (NCS) Suomessa.

Fortumin ja Eltelin välisessä liiketoimintajärjestelyssä siirtyy Eltelille yhteensä n. 40 asentajaa, suunnittelijaa ja toimihenkilöä 1.11.2010 alkaen Pohjois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Järjestely vahvistaa Eltelin sähkönjakeluverkon suunnittelupalvelujen tarjontaa ja osaamista sekä tuo taloon erityisosaajia loppuasiakasrajapinnassa toimimiselle.

Liiketoimintakaupalla Fortum haluaa mahdollistaa kenttätoimintojen kehittämisen alan parhaiden toimijoiden kanssa. "Haluamme omalta osaltamme olla mukana edistämässä verkkopalvelumarkkinoiden kehitystä. Kenttätoiminnot ovat Eltelin keskeistä osaamisaluetta ja sitä kautta he pystyvät kehittämään ja tehostamaan toimintoja aivan uudella tavalla. Olemme tyytyväisiä Eltelin kanssa solmimaamme esisopimuksen ja uskomme, että yhteistyö hyödyttää jatkossa molempia osapuolia", toteaa Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan vetäjä Ari Koponen.

Lisätietoja:
Hannu Rovio, puh. 040 311 3844

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöäFortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi