Eltelin Smart Grid strategia etenee: Eltel esitteli Smart Gridejä Lontoossa

Eltel osallistui Lontoossa 16.-17.6.2010 järjestettyyn kansainväliseen seminaariin "Realization of the Future Grid".

Seminaarin teemana oli uusiutuvien energian lähteiden sekä älykkäiden sähköverkkojen vaikutus sähkömaailmaan. Luennoitsijoina toimivat edustajat E.ONista, Vattenfallista, Fortumista, IBM:stä sekä lisäksi joukko eri maiden viranomaisia ja poliittisia tahoja.

Eltel-konsernista seminaariin osallistui Janne Raatikainen, Director of  sales account management. Hänen puheenvuoronsa käsitteli AMM-projekteja sekä Smart Grid -teollisuuden kehittymistä. Janne esitti myös näkemyksiä Eltelin roolista Smart Grid -palveluiden toimittajana.

Eltelin nykyinen palvelutarjooma kattaa noin 75 % oletetuista Smart Grid palvelujen tarpeesta. Odotettavissa on, että AMM yhdessä Smart Gridin kanssa lisää 20 % Infranet-markkinoita. Kaikki verkkoyhtiöiden sidosryhmät hyötyvät uudesta tekniikasta:

 • parempi sähkönkulutuksen ennustettavuus ja ohjattavuus
 • loppukuluttajan kokemat kulutussäästöt ja lisäarvopalvelut
 • mahdollisuus vihreään sähköön
 • yhteen liitetyt prosessit (sähkö & tele)
 • korkeampi volyymi
 • korkeampi sijoitetun pääoman tuottoprosentti
 • alhaisemmat käyttöikäkustannukset.

Janne Raatikainen päätti esityksensä Eltelin voimavaroihin Smart Grid -toimijana seuraavasti:

 • Eltel on Smart Grid -edelläkävijä Pohjoismaiden suurimpana AMM-asennusten toteuttajana.
 • Eltelillä on kokemusta, vahva alueellinen organisaatio ja kansainvälinen toimintatapa.
 • Smart Grid –maailmassa myös teleyhteyksillä on olennainen rooli ja Eltel pystyy yhdistämään sähkö- ja teleosaamisensa.
 • Eltel tuottaa verkkoyhtiöille ja operaattoreille ensiluokkaisia palveluja.
 • Eltelillä on innovatiiviset ja laajennuskelpoiset ratkaisut, jotka tukevat asiakkaan nykyisiä sekä tulevia prosesseja.

Lisätietoja seminaarista:
Janne Raatikainen, puh. 040 311 4528