Eltelille merkittävä voimajohtourakka

Fingrid Oyj ja Eltel Networks ovat allekirjoittaneet sopimuksen Visulahti – Huutokoski 110/400 kV johdon rakentamisesta. Urakka sisältää vanhan 110 kV johdon purkamisen. Johdon pituus on noin 57 km ja urakan tulee olla valmis syksyllä 2012.

Johtohanke on osa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin mittavaa investointiohjelmaa, jolla vahvistetaan kantaverkkoa uutta sähköntuotantoa varten ja vastataan Suomen energia- ja ilmastostrategian haasteisiin.

Sähkönsiirtoyhteys palvelee sekä paikallisia että koko Suomen tarpeita. Siten voimajohto mahdollistaa omalta osaltaan sen, että Suomen kantaverkkoon voidaan liittää 2500 megawattia lisää tuulivoimaa ja myös liittää uudet ydinvoimayksiköt sähköverkkoon vuoteen 2020 mennessä.

Projekti on jo käynnistynyt suunnittelun osalta ja työt maastossa alkavat loppuvuodesta.

Lisätietoja antaa:
Tuomas Antikainen, myyntijohtaja, Eltel Networks Oy, Projektiliiketoiminta
Puh. 040 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com