Eltel vahvistaa arvoketjuaan maanrakennuksessa

Eltel laajensi toimintaansa maanrakennusurakoinnissa ja hankki omaa kalustoa.

Eltelin Teleliiketoiminta aloitti vuonna 2009 kokeilun, yhteistyössä Eltelin Baltian resurssien kanssa, jossa Baltian elteliläiset kävivät Suomessa tekemässä maanrakennuskohteita heidän kalustollaan. Yhteistyötä on jatkettu edelleen vuonna 2010. Kokeilusta saadut positiiviset havainnot ovat kannustaneet Suomen Elteliä hankkimaan käyttöönsä myös omia koneita. Eltelillä on tavoitteena lisätä kapasiteettia ja kilpailua maanrakennuksessa, jossa aiemmin Eltel on turvautunut vain alihankintapalveluihin.

Nykyinen markkinatilanne tarjoaa jatkossakin mahdollisuuden lisätä omaa maanrakennuskapasiteettia ja tästä syystä Eltel on hankkinut kaksi uutta järeämpää kaivinkonetta Volvolta. Eltel näkee näin saavansa lisää joustoa omaan toimintaansa ja strategian mukaisesti, Eltelin osuus urakoinnin arvoketjussa pitenee. Koneita tullaan hyödyntämään sekä Teleliiketoimintaan liittyvissä kaapeliaurauksissa operaattoreille ja maakuntien EU-projekteissa, joissa Eltel on vahvasti mukana mm. Pertunmaalla. Lisäksi koneita tullaan hyödyntämäan Sähköliiketoiminnan projekteissa, jolloin Eltel saa synergiaetuja oman toiminnan sisällä.

Lisätietoja antaa:
Janne Kallionpää, liiketoimintajohtaja, Eltel Networks Oy,Teleliiketoiminta
Puh. 040 311 3191, janne.kallionpaa@eltelnetworks.com